header bg flags

A A A

Enji na Facebooku Enji na YouTube Kontakt z Enji

Przetłumacz na / Translate to

Codex Alimentarius

logoNarzucane całemu światu z inspiracji koncernów farmaceutycznych normy dotyczące żywności i dodatków do niej ograniczają swobodę ludzi w zakresie odżywiania i ochrony zdrowia oraz promują złą żywność, złą medycynę, złą naukę i zły biznes.

“Nie jesteśmy panami swoich własnych wynalazków. Wpływają one na nasze życie w sposób nie podlegający naszej kontroli i często tego nie rozumiemy. Dzisiejszy świat to ogromne laboratorium, w którym przeprowadza się jednocześnie liczne eksperymenty.” (John Gray, profesor Europejskiej Myśli w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej, “Herezje – przeciwko postępowi i innym iluzjom”.)

W swoich “Herezjach” Gray jasno pokazuje, że wiedza naukowa i medyczna tworzą świecką mitologię o stanie ludzkości, która jest odleglejsza od prawdy niż religijne mity z przeszłości.

 

1155177_bibleCodex Alimentarius jest międzynarodową inicjatywą, która zasłynęła jako atak na ludzkie dobre samopoczucie będący produktem ubocznym zuchwałej intrygi mającej na celu zysk. Pokazuje w ekstremalnej formie samoniszczącą siłę korporacyjnej, neoliberalnej cywilizacji, która ukształtowała przez ostatnie dwieście lat globalną społeczność.

Codex Alimentarius reprezentuje przemyślaną strategię zastąpienia naturalnych sposobów żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, które udają postęp medyczny i ekonomiczny. Kluczem do jego sukcesu jest ukrycie pod płaszczykiem rozległych międzynarodowych instytucji zagrożenia, które przypuszczalnie dotknie środowisko naturalne, systemy ekologiczne i ludzkie zdrowie.

Strona internetowa Fundacji dra Ratha jest prawdopodobnie najpewniejszym źródłem informacji na temat skomplikowanej i zagmatwanej pajęczyny międzynarodowych powiązań, które przekazują władzę rozstrzygnięciom zawartym w Codexie. Próbuje prostować błędy, jakie występują w chybionych stwierdzeniach na innych stronach nastawionych krytycznie do Codexu, które mobilizują poinformowaną i aktywną opozycję. To ukazuje trudności, z jakimi boryka się przeciętny konsument będący ostateczną ofiarą postanowień Codexu.

codex_allimentarusWytyczne w sprawie Witamin i Mineralnych Dodatków do Żywności zostały przyjęte przez Komisję Codexu Alimentarius jako nowy globalny standard podczas spotkania w Rzymie w lipcu 2005 roku. Wykorzystują one jako podstawę restrykcyjną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności i nakazują ustanawianie restrykcyjnych ograniczeń odnośnie przyjmowania witamin i minerałów.

Co więcej, zakazują twierdzenia, że witaminy i dodatki mineralne pozwalają zapobiegać, łagodzić i leczyć choroby. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dowodów wskazujących na to, że pozwalają one nie tylko chronić zdrowie, ale również przywracać je, globalne zalecenia mają doprowadzić do tego, żeby sprzedaż produktów, które leczą i chronią zdrowie, stała się wyłączną domeną przemysłu farmaceutycznego.

1155177_bibleKodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius)

Codex Alimentarius (CA) to zbiór międzynarodowych wytycznych i standardów dot. żywności.

Kodeks tworzony jest przez powołaną w 1963 roku Komisję Kodeksu Żywnościowego (organ FAO i WHO, agendy ONZ ds. żywności, rolnictwa / zdrowia). 

W skład KKŻ wchodzi obecnie 188 krajów. Prace KKŻ prowadzone są w około 30 Komitetach. Statutowym celem Kodeksu jest ułatwianie handlu międzynarodowego i ochrona konsumentów. Jednakże czy Kodeks chroni konsumentów? Mamy spore wątpliwości w tej kwestii...

maskaZ Kodeksem niełatwo się zmierzyć. Przy około 20 posiedzeniach komitetów rocznie i tomach opublikowanych raportów, obejmujących każdego roku ponad 1000 stron, większość ludzi nadal nie wie, w jakim stopniu Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) wpływa na ich zdrowie.

Tekst ten pozwoli Ci odkryć pełniejszy obraz wyłaniający się zza Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission) faktycznie wspierającej międzynarodowy przemysł farmaceutyczny, chemiczny i biotechnologiczny.

Komisja Kodeksu Żywnościowego (zwana potocznie Codex Alimentarius) jest głównym globalnym ciałem przygotowującym propozycje i opinie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa przy ONZ (FAO) w zakresie, odnoszącym się do realizacji wspólnego Programu Standardów Żywnościowych FAO i WHO.

Głównymi celami założonej w 1963 roku Komisji (zawartymi w Podręczniku Wytycznych) są: ochrona zdrowia konsumentów, zapewnienie uczciwych praktyk w handlu żywnością oraz koordynowanie prac nad międzynarodowymi normami żywnościowymi prowadzonymi przez organizacje rządowe i pozarządowe. Niestety jednak, co łatwo zaobserwować, działalność Komisji nie chroni zdrowia konsumentów, a z międzynarodowego handlu żywnością nie eliminuje nieuczciwości.

e-book download

Przyjęcia Mława i Chełm

Cennik akupunktury - zobaczCopyright © 2019 Medycyna tybetańska, akupunktura, ziołolecznictwo, medycyna chińska - lek. Enkhjargal Dovchin. All Rights Reserved.