header bg template

A A A

Enji na Facebooku Enji na YouTube Kontakt z Enji

Przetłumacz na / Translate to

akupunktura - energia qi

Akupunktura opiera się na krążącej w ciele każdego człowieka energii, sile życiowej zwanej przez Chińczyków Qi. W starych chińskich księgach została opisana jako siła niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek, tkanek i organizmu.

Energia Qi występuje nie tylko u ludzi, lecz także u zwierząt, roślin i zjawisk przyrodniczych. Napędza wszystkimi procesami życiowymi, łączy ciało, umysł i ducha w jeden mechanizm.

Krążenie Qi

Qi krąży w zdrowym organizmie cyklicznie, płynąc kanałami zwanymi meridianami. Jeden cykl, podczas którego energia wypłynie i powróci do serca, trwa 24 godziny. W tym czasie najwyższa fala Qi przepływa przez wszystkie narządy.

Wysokość fali jest uzależniona od stanu narządu, przez który przepływa. I tak, jeśli dany narząd jest osłabiony chorobą, fala z niego wypływająca będzie niska, a funkcjonowanie narządu osłabione. Zmniejszona fala wpływa negatywnie na wszystkie narządy leżące przed chorym organem.

energia-qi

Zachwianą równowagę osłabionego energetycznie i czynnościowo organu, możemy przywrócić poprzez akupunkturę. Nakłucie wyrównuje poziom energii, poprawia funkcjonowanie, a przez to podwyższa falę płynącą do następnego narządu. Według chińskich źródeł, krążenie Qi pojawia się z biciem serca u płodu, lub, według innych ksiąg, wraz z pierwszym oddechem.

W momencie największego przepływu, narząd wykazuje najwyższą aktywność i podatność na leczenie oraz wszelkiego rodzaju zabiegi. Fala przepływa przez narząd dwie godziny, następnie stopniowo maleje, a narząd staje się słabszy oraz podatniejszy na uszkodzenia. Leczenie w tym momencie jest dużo mniej efektywne niż w chwili najwyższego przepływu fali.

Chińczycy podzielili narządy ze względu na ich aktywność w czasie doby. Narządy dzienne to żołądek, śledziona, serce i jelito cienkie. Najwięcej Qi przepływa przez nie w godzinach między 7 a 15. W dzienno-nocnych znalazły się płuca, jelito grube, pęcherz moczowy i nerki.

Są najbardziej aktywne w godzinach 15 do 19, oraz 3 do 7. Osierdzie, potrójny ogrzewacz, pęcherzyk żółciowy i wątroba należą do narządów nocnych, a najwyższa fala energii przepływa przez nie między 19 a 3.

energia-zapasy

Źródła Qi

Każdy z nas posiada swój własny, wrodzony zasób Qi, który wpływa na nasze życie. Ludzie, którzy są zdolni do wielkiego wysiłku i szybko regenerują siły, posiadają duży zasób Qi. Ci, którzy mają jej mniej, są ociężali, brak im wigoru, szybciej słabną i powoli powracają do utraconych sił.

Chińczycy piszą o trzech źródłach energii Qi. Pierwszym, zwanym pierwotnym lub prenatalnym, jest energia przekazywana dziecku przez rodziców podczas poczęcia. Znajdująca się w komórce jajowej i plemniku, energia Guan-Chi, jest określona dla każdego człowieka i nie zależy od wzrostu czy budowy ciała. Człowiek niski i wątły może mieć jej bardzo dużo, a człowiek wysoki i atletycznie zbudowany - mało.

Zasób tej energii zmniejsza się wraz z wiekiem człowieka i nie da się go uzupełnić. Medycyna chińska jasno określa, że ważnym jest, by w chwili poczęcia rodzice byli młodzi, zdrowi i silni. Posiadają wtedy duży zapas Guan-Chi, którą w części przekażą potomstwu. Drugim źródłem Qi są procesy biochemiczne czyli odżywianie i oddychanie (energia Gu-Qi). Ostatnie tkwi w powietrzu i otaczającym kosmosie (Kong-Qi).

a-moc-natury

Zapasy energii w ciele są ograniczone. Bardzo ważne jest więc uzupełnianie i umiejętne nią gospodarowanie. Niewskazany jest nadludzki wysiłek, który doprowadza do ogromnego zużycia wewnętrznych zapasów energii. Jednak życie niejednokrotnie zmusza człowieka do nadmiernego wysiłku.

W takich wypadkach może skorzystać z innego, niewyczerpanego źródła. Jest nim Ocean Energii Kosmosu, wszechświat, z którego człowiek czerpie powierzchnią skóry. Szczególnie chłonne są biologicznie aktywne punkty akupunktury, łączące narządy z otaczającym światem.

Qi a nauka

Dla starożytnych filozofów chińskich energia kosmiczna będąca źródłem Qi, tworzyła materię i powodowała jej zmiany. Człowiek był małą cząstką wszechświata, ściśle z nim związaną. Ani teksty starożytne, ani nowożytne nie wyjaśniają jednak czym tak naprawdę jest Qi. Dla współczesnego Chińczyka Qi po prostu istnieje, a wszelkie dyskusje nad jej naturą nie są potrzebne.

energia-qi-2

Zachód od dłuższego czasu również interesuje się tą energią, nie odpowiada jednak na pytanie czym ona jest. Wiemy za to czym nie jest – energią w ujęciu fizycznym, gdyż nie da się jej ująć w naukowe formy ani matematyczne wzory. Jest zatem pojęciem filozoficznym?

A może energią życiową lub elektromagnetyczną albo polem biologicznym organizmów żywych? Profesor Włodzimierz Sedlak, prekursor polskiej bioelektroniki, stworzył pojęcie bioplazmy, która w kilku elementach przypomina próby opisania Qi przez starożytnych filozofów. W swoich pracach, profesor Sedlak, mówi o fali elektromagnetycznej, emitowanej przez wszystkie organizmy żywe.

Ted Kaptchuk, profesor i znawca medycyny chińskiej z Harvardu, opisał Qi jako materię będącą tuż przed zmienieniem się w energię lub odwrotnie.

Qi pozostaje w dużej mierze dla współczesnej nauki zagadką, jednak wciąż jest badana i zapewne w przyszłości część jej tajemnic zostanie wyjaśniona.

wizytowka-tibet

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:

"W cztery oczy z medycyną naturalną Dalekiego Wschodu - prof. Enkhjargal Dovchin". Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.

"Akupunktura i życie lekarz Enkhjargal Dovchin" - naukowe wyjaśnienia działania akupunktury, filozofie leczenia.

zobacz_tez2

Cennik zabiegów akupunktury

Gabinet prof. Enkhjargal Dovchin - akupunktura, medycyna naturalna Dalekiego Wschodu

Diagnostyka przy leczeniu akupunkturą

Akupunktura w leczeniu zwierząt - udokumentowane przypadki

Akupuntura leczy urazy sportowe

AKUPUNKTURA - jedna ze sztuk leczenia medycyny naturalnej Dalekiego Wschodu - obejrzyj wideo

Komentarze   

+3 #10 fionka 2011-08-19 05:20
O każdy skrawek dobrej energii trzeba walczyć. Szczególnie w tak zanieczyszczony m ekosystemie jaki mamy obecnie.

Pojęcie Qi było znane od lat, tylko obecnie robi się z tego ciekawostkę naukową. Rosyjscy naukowy już dawno przeprowadzili doświadczenia na istnienie tej energii we wszechświecie.
Cytować
+3 #9 Taszek 2011-08-17 09:15
Ładne zdjęcia. Ciekawy artykuł. Fajna strona. Będę wpadał częściej.
Cytować
+3 #8 Wiktor Lee 2011-08-14 21:10
The fundamental insight of qigong and Chinese Medicine (acupuncture and herbal medicine) is that balanced and free-flowing qi results in health; while stagnant or imbalanced qi leads to disease. This is true not only at the level of the human body, but also in terms of natural landscapes -- mountains, rivers, forests -- and man-made structures -- houses, office-building s, and parks. In the same way that an acupuncturist diagnoses energetic imbalances, and works to re-establish free-flowing qi in the human body; so does the practitioner of Feng Shui perceive energetic imbalances in natural or man-made landscapes, and then apply various techniques to remedy those imbalances. In both cases, the goal is to establish a more open flow of energy in the particular (internal or external) environment. We can understand Taoist ceremony, also, as being a form of qigong or Feng Shui, since specific actions and arrangements of ritual objects are used to invoke the flow of sacred energy. Like a powerful acupuncture treatment, the successful ritual opens a portal between the human realm and the realms of the spirits, Deities and Immortals.
Cytować
+3 #7 What is Qi 2011-08-14 21:09
Central to Taoist world-view and practice is qi (chi). Qi is life-force -- that which animates the forms of the world. It is the vibratory nature of phenomena -- the flow and tremoring that is happening continuously at molecular, atomic and sub-atomic levels. In Japan it is called “ki,” and in India, “prana” or “shakti.” The ancient Egyptians referred to it as “ka,” and the ancient Greeks as “pneuma.” For Native Americans it is the “Great Spirit” and for Christians, the “Holy Spirit.” In Africa it’s known as “ashe” and in Hawaii as “ha” or “mana.”

In China, the understanding of qi is inherent in the very language. For instance: The literal translation of the Chinese character meaning “health” is “original qi.” The literal translation of the character for “vitality” is “high quality qi.” The literal translation of the character meaning “friendly” is “peaceful qi."
Cytować
+3 #6 Qi a sztuki walki 2011-08-14 17:59
Również tradycyjne sztuki walki, takie jak Taijiquan, Qigong, Kung-fu czy Aikido i Hapkido dużo uwagi poświęcają kultywowaniu harmonii qi. W systemach tych panuje przekonanie, że właściwą biegłość techniczną i sprawność duchową uzyskuje się właśnie poprzez opanowanie przepływu qi w organizmie ćwiczącego, zaś za tym idzie zdrowie oraz biegłość w walce.
Cytować
+3 #5 TCM a Qi 2011-08-14 17:58
Według tradycyjnej chińskiej medycyny, ciało ludzkie posiada wyznaczone szlaki (meridiany), którymi krąży w nim qi. Harmonijny, stały i łagodny przepływ qi przez meridiany oznacza zdrowie - rozumiane w medycynie chińskiej szeroko: jako zdrowe ciało, jasność umysłu, bogactwo i powodzenie. Natomiast symptomy choroby pojawiają się wtedy, gdy przepływ energii ustaje (co nie znaczy, że ubywa qi, a jedynie, że nie uczestniczy ono w obiegu) lub jest zaburzony.

Medycyna chińska zna wiele sposobów na przywrócenie harmonijnego przepływu qi: zioła, specjalne diety, serie ćwiczeń Qigong, usuwające blokady meridianów masaże, czy w końcu korygująca przepływ qi akupunktura.

Ze względu na założenie nierozerwalnej więzi człowieka z Wszechświatem filozofia chińska przyjmuje, że qi otoczenia jest jednym z czynników kształtujących zdrowie człowieka. Próbą zrozumienia tego wpływu i kształtowania go tak, by był korzystny jest Feng Shui - sztuka aranżacji przestrzeni tak, by z jednej strony zneutralizować niekorzystne wpływy otaczających człowieka form, a z drugiej - by "zaprosić" do tego otoczenia harmonijną qi.
Cytować
+3 #4 Qi a homeopatia 2011-08-14 17:57
Energia życiowa posiada według XIX-wiecznego amerykańskiego homeopaty J.T. Kenta następujące cechy charakterystycz ne:

-jest obecna we wszystkich żywych istotach i pierwiastkach chemicznych
-sprawia, że organizm żyje
-utrzymuje materię w całości i harmonii
-reaguje na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, dążąc do utrzymania wewnętrznej homeostazy oraz homeostazy z otoczeniem zewnętrznym
-koordynuje żywy organizm na poziomie psychosomatyczn ym
-może zamieniać materię w energię i energię w materię
-może działać porządkująco (zdrowie) lub chaotycznie (choroba)
-jest inteligentna, tzn. w inteligentny sposób reaguje na zmiany, mając na celu przywrócenie i utrzymanie dynamicznego stanu równowagi pomiędzy układem nerwowym, układ hormonalnym i układem immunologicznym , aby przystosować organizm (umysł i ciało) do nieustannych zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym
Cytować
+3 #3 Natura Qi 2011-08-14 17:54
Chiński ideogram qi składa się ze znaku reprezentująceg o gotowany ryż oraz znak oznaczającego parę wodną, co wskazuje na podwójną, materialną i niematerialną, naturę qi. Dosłownie pojęcie to oznacza więc "gaz" lub "eter", ale także "oddech". W filozofii chińskiej termin ten używany jest na określenie jednocześnie "życiowego tchnienia" i "kosmicznej energii". Jest to więc chińska odmiana idei fundamentalnej jedności człowieka i wszechświata. "Qi" oznacza także "intencje", "emocje", co obrazuje potoczny zwrot "shengqi" - "złościć się", który oznacza dosł. "rodzić", albo "wydawać na świat qi", bowiem zagniewany człowiek nierzadko charakterystycz nie dyszy.
Cytować
+3 #2 Johnny Lee 2011-08-14 16:49
Pojęcie energii Qi znane jest od lat. Różni naukowcy ją nazywają, ale najwłaściwsza nazwa to energia życia. Coś czego po śmierci nie da się odtworzyć, a jednak ludzi przy życiu trzyma. Cała biochemia jest z tym związana. Niestety raz stracona, ciężko ją odbudować.

Żaden Chińczyk nie kwestionuje istnienia tej energii, a na Zachodzie wszyscy się o to kłócą i nic z tego nie wynika.

Uważam, że jeszcze ludzie są za głupi, aby pojąć jej istotę. Do wszystkiego trzeba czasu i szacunku.
Cytować
+3 #1 Karolina Kwiatkowska 2011-08-11 09:37
Jestem już sporo po 50. Odczuwam ogólnie zmęczenie organizmu. Wcześniej chodziłam na akupresurę i było lepiej. Obecnie nawet po witaminach nie czuję poprawy. Czy w moim przypadku jest jeszcze szansa na normalne życie? Nie mam możliwości przyjazdu do Warszawy do państwa na wizytę, ale jeżeli jest coś co może mi pomóc proszę o kontakt. Pozdrawiam Karolcia
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

e-book download

Przyjęcia Mława i Chełm

Cennik akupunktury - zobaczCopyright © 2018 Medycyna tybetańska, akupunktura, ziołolecznictwo, medycyna chińska - lek. Enkhjargal Dovchin. Wszelkie prawa zastrzeżone.