A A A

Enji na Facebooku Enji na YouTube Kontakt z Enji

Przetłumacz na / Translate to

medycyna_chinska_roslinka_prof_dovchinZainteresowanie człowieka ziołami datuje się od niepamiętnych czasów. Rośliny, minerały i surowce pochodzenia zwierzęcego stanowiły podstawowe składniki pierwszych leków ludzkości. Odkrycie w 1973 r. przy MA HUANG DUI w prowincji HUNAN medycznych zapisów datowanych około II w. p.n.e., przedstawia dowód, że owiane legendą początki tradycyjnej medycyny chińskiej wywodzą się sprzed tysięcy lat. Odkryte rękopisy przemawiają za tym, że zioła i sporządzone z nich mikstury polecane były dla pacjentów przez ówczesnych lekarzy wędrownych, wiejskich zielarzy czy rodzimych szamanów już w okresie 403—221 r. p.n.e. Byli to także taoistyczni filozofowie-doktorzy, będący równocześnie autorami klasycznych tekstów dotyczących medycyny, którzy trudnili się leczeniem chorób i dolegliwości arystokracji. Medycyna chińska w tym czasie była nierozerwalnie związana z filozofią i religią. Wu SM Bing Fang, jeden z odkrytych rękopisów, zawierał listę 224 przepisów lecz­niczych oraz opis substancji roślinnych, z których sporządzano syropy, nalewki i eliksiry oraz proszki lecznicze, jest równocześnie ważnym tekstem taoistycz­nym, bogatym w duchową mądrość.

Medycyna_Tybetaska_lek._Enkhjargal_Dovchin_ENJI__www.enji.pl__Gabinet_Medycyny_Tybetaskiej_ul._Czerniakowska_28A_te._607-489-251

Doświadczenia lecznicze w stosowaniu surowców leczniczych przekazywane były z pokolenia na pokolenie poprzez tysiąclecia. W dawnej stolicy królów, Dynastii Shang w Anyangu, odkryto tysiące kości wróżebnych, na których wyryte znaki odzwierciedlają na przestrzeni wieków doświadczenia i działalność medyków najróżniejszych poglądów i praktyk. Uwidocznione znaki pisarskie dostarczają informacji o niektórych ziołach i sposobach terapeutycznych, jakie znali kapłani Shangów w II w. p.n.e. Leczyli oni dolegliwości: brzucha, oczu, gardła, nosa, nerek. Znane było ochładzanie i ogrzewanie, nacieranie, oczysz­czanie ustroju z trujących substancji, upuszczanie krwi, stosowano plastry i inhalacje. Wiele uwagi zwracano na dietę, masaże i gimnastykę leczniczą. Chińczycy upodabniali organizm ludzki do Wszechświata. Przepełniała ich myśl o duchu świata — Dao, który miał przenikać we wszelkie procesy zachodzące zarówno w organizmie człowieka jak i we wszystkie elementy Wszechświata. W dodatku siły życiowe organizmu są uwarunkowane przez qi, czyli energię Qi występuje w różnych formach, przepływając przez ciało człowieka chroni organizm, np. przed zatruciem. Klucz do wyjaśnienia tych złożonych zależności wyjaśnia teoria dwóch przeciwstawnych sił: Yang i Yin. Według niej wszystko we Wszechświecie zawiera w sobie bieguny przeciwne i jest zarazem równoważone przez swe własne biegunowe przeciwieństwa. Z pojęciem siły Yin, łączą się pojęcia zimna, ciemności i żeńskości; podczas gdy Yang jest postrzegany jako element męski, twórczy, jasny i gorący. Według tradycyjnej chińskiej medycyny dla utrzymania zdrowia konieczna jest wzajemna równowaga Yin i Yang.

HERBATKA_CHINSKA1_PROF_ENJI

Silniejsze Yang symbolizuje wzmożoną czynność danego narządu, natomiast jeśli występuje niedoczynność, oznacza to, że przeważa Yin. Do Dao, Yang i Yin dołączono jeszcze 5 elementów, z których powstał świat i człowiek. Elementy te, a mianowicie: drewno, ogień, ziemia, metal i woda są ze sobą odpowiednio powiązane do każdego elementu Wszechświata. Według tradycyj­nej chińskiej medycyny istnieje 5 głównych organów: serce, płuca, nerki, wąt­roba i śledziona, którym podporządkowano 5 narządów pomocniczych: jelito grube, jelito cienkie, woreczek żółciowy, żołądek i pęcherz moczowy. Podobnie jak w zależnościach we Wszechświecie mogą one pozostawać względem siebie w pomagającym i uzupełniającym stosunku, ale mogą również działać przeciw sobie i niszczyć się nawzajem.

herbatki_chinskie2_czerniakowska28a

Chińscy praktycy poszukują często przyczyn choroby w zależnych od siebie elementach. Zaburzenie czynności wątroby (drzewo), np. może być spowodo­wane niewydolnością nerek (woda). Zakłócenie czynności żołądka (ziemia) mo­że być spowodowane nadmiarem drewna (wątroba), jako wynik niedoborów metalu (płuca). W sercu miał przeważać element ognia, siłą przeciwstawną była nerka jako narząd wody.

zdejcie_chiny_medycyna_chinska

Z tego poglądu wywodzi się powstanie filozoficznej teorii, według której powstał schemat zasadniczej drogi wzajemnego oddziaływania narządów ciała w powiązaniu z działalnością ducha świata Dao i jego przeciwstawnych sił; Yang i Yin. I tak, np. serce pobudza śledzionę i hamuje płuca, które pobudzają z kolei czynność nerek, a powstrzymują wątrobę pobudzaną przez nerki, te z kolei hamują serce, podczas gdy wątroba je pobudza, ale powstrzymuje śledzionę. Aby zachować zdrowie, wszystkie te zależności winny zachować się w równowadze, jeżeli jedna z nich dominuje, może spowodować powstanie choroby. Powstawanie chorób jest związane z określonymi porami roku. Na wiosnę organizm ludzki jest szczególnie podatny na choroby. Wzrasta zawar­tość fosforu we krwi,  rośnie wrażliwość  układu nerwowego, zmniejsza się zawartość wapnia, organizm jest osłabiony. W zimie spada zawartość jodu we krwi, częściej występują nerwobóle, chwiejność nastrojów itd. W diagnostyce chorób przypisywano wielką wagę do tętna — różnego od rodzaju choroby, które było dla ówczesnych lekarzy chińskich podstawowym symptomem w po­znawaniu zmian zachodzących wewnątrz ustroju. Zwracano uwagę na wygląd ogólny chorego, a przede wszystkim na wygląd języka, jamy ustnej, oczu, ucha i odbytu. Do zwalczania chorób stosowano zioła, minerały i surowce po­chodzenia zwierzęcego.

medycyna_chinska3

W starożytnych Chinach stosowano również środki znieczulające i oszała­miające z opium, koki i haszyszu. Praktykowano „przypieczki" (forma leczenia ciepłem, polegająca na paleniu suchych ziół tuż przy skórze) oraz akupunkturę.

Great_Wall_chiny

W początkowych epokach p.n.e. używano do tego celu igieł kamiennych i zna­no 360 punktów nakłóć, w późniejszych wiekach stosowano igły metalowe i naliczono 700 punktów nakłóć. Medycyna chińska była wówczas bardziej io/winieta niż medycyna Zachodu. Chińczycy prawdopodobnie blisko 2000 lat wcześniej niż na Zachodzie wiedzieli, że krew krąży w organizmie człowieka; umieli rozpoznawać cukrzycę —już w VII wieku n.e. Chińskie kroniki donoszą u traktatach medycznych pisanych przez ówczesnych mędrców. Uczeni ci pozo­stawili potomności najważniejsze księgi wczesnego okresu Chin; Księga Doku­mentów „Shujing"; Księga Obrzędów i Księga Wróżebna „Yijing". Według różnych źródeł, za najstarszy traktat lekarski z czasów Dynastii Zhou (1122—255 r. p.n.e.) uważa się „Shennong Bencao", który miał napisać lekarz S/en Nung. W księdze tej opisano 365 preparatów leczniczych, z czego 240 pochodzenia roślinnego. Zostały podzielone na trzy grupy; 120 środków o dzia­łaniu odmładzającym, 120 o działaniu tonizującym oraz 125 o działaniu trują­cym, które przy właściwym stosowaniu posiadały właściwości uzdrawiające.

Great_Wall_chiny2

Ojcem chińskiej teorii medycyny jest jednak Żółty Cesarz; Huang-Ti (III w. p.n.e.), jest mu przypisywany traktat „Huang Ti Nei Ching Su Wen", uchodzą­cy za podwaliny chińskiej medycyny. Charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy medycznej zebranej na podstawie wielowiekowych doświadczeń w dzie­dzinie metod badań i leczenia chorych.

Great_Wall_chiny3_medycyna_tradycyjna

Istotne zainteresowanie medycyną uwidacznia się w Dynastii Sung (960—1276 r. n.e.). Słynny lekarz, Sung Sy-mjao, zebrał dotychczasowe opraco­wania medyczne i uporządkował je, co uwidocznił w wielotomowym klasycz­nym traktacie „Tysiąc Złotych Recept". Sto lat później, inny słynny lekarz, Wang Tao, wydał kilkutomowy traktat, w którym połączył w jedną całość dzieła swoich poprzedników. W 1111 r. zostaje wydana pierwsza encyklopedia medyczna, w której sklasyfikowano wszystkie metody leczenia chorób. Pierw­szym podręcznikiem stosowanym do produkcji leków była księga opracowana przez lekarza — Chen Shiwen.

medycyna_china

Jednak najważniejszym osiągnięciem ówczesnej medycyny chińskiej XI w. było wprowadzenie szczepień mających na celu zwalczanie chorób zakaźnych i zapobieganie epidemiom. Ospę, np. zwalczano podając pacjentom sprosz­kowane strupy z osoby chorej na ospę, rozcierano zakażone insekty, np. pchły z masą ryżową i podawano je doustnie lub ubierano zdrowego w bieliznę chorej osoby. W epoce Dynastii Ming (1368—1644) ulepszono metody leczenia ospy. Skutecznie leczono również odrę, malarię, cholerę i inne choroby zakaź­ne. Niemniej jednak należy wspomnieć, że prawdziwa pomoc lekarska istniała tylko dla dworu cesarskiego i wyższych urzędników. Według starożytnych przekazów, lekarz za popełnione błędy i omyłki, a także jeśli chory nie wy­zdrowiał, nie dostawał zapłaty, niekiedy karano go chłostą, a często nawet śmiercią.

Great_Wall_chiny4_historia_medycyny

Na przestrzeni upływającego czasu metody leczenia stale ulepszano, roz­wijała się produkcja nowych preparatów leczniczych, powstawały pierwsze ap­teki. Według źródeł chińskich, w 1669 r. za pierwszą powstałą aptekę uważa się TONG REN TANG, która prowadzona była przez członków tej samej rodziny przez ponad  300 lat.  Pierwotny  właściciel  apteki  był  wyłącznym dostawcą leków dla cesarskiego dworu. Apteka funkcjonuje do dnia dzisiejszego przy ul. Da Zha Lan w Pekinie i kontynuuje swą tradycyjną działalność, ciesząc się wielkim uznaniem wśród ludności chińskiej. Również godne uwagi są wielkie firmy farmaceutyczne, takie jak: zakłady farmaceutyczne TONG REN TANG w Pekinie, HANGZHOU w prowincji Zhejiang, DA REN TANG w Tianjinie, ZHONG LIAN w Wuhanie; produkują leki na bazie tradycyjnych i współczes­nych receptur, które są modyfikowane w oparciu o kliniczne doświadczenia. Obecnie produkcja i jakość leków jest ściśle kontrolowana przez Państwową Administrację Zdrowia Chin. Powstały specjalne programy rządowe, które ochraniają geograficzne pochodzenie ziół i produkowane z nich leki. Przed wprowadzeniem do obrotu każda wyprodukowana seria leków jest badana pod względem zgodności receptur i czystości fizykochemicznej w odpowiednich jed­nostkach Państwowego Nadzoru Farmaceutycznego. Nie może być wprowa­dzony do obrotu lek, który nie jest zatwierdzony przez właściwe organy państ­wowe Ministerstwa Zdrowia Chin. Nieprzestrzeganie tych przepisów jest w Chinach surowo karane długoletnim więzieniem i utratą koncesji. W 1986 r. przeprowadzono gruntowną kontrolę w zakresie przestrzegania ustawy „O Ochronie Zdrowia i Produkcji Leków", wskutek czego wyeliminowano leki o wątpliwej jakości — o wartości ponad 36 milionów dolarów. Wykryto dużo nadużyć i wiele osób zostało ukaranych więzieniem. Akcja ta przyczyniła się do poprawy jakości produkowanych leków i zmusiła producentów do bezwzględ­nego przestrzegania przepisów dotyczących wytwarzania i przechowywania le­ków. W myśl tych przepisów Państwowy Zarząd Farmaceutyczny, cyt. „gwa­rantuje bezpieczeństwo i skuteczność produkowanych leków w Chinach, a ja­kość leków jest naszym najwyższym priorytetem na dalsze dziesięciolecia".

Great_Wall_chiny5

Zarówno produkcja jak i obrót lekami w Chinach jest koncesjonowany. Jeżeli dany lek otrzymał nagrody lub wyróżnienia za swą skuteczność, ta informacja musi być umieszczana w ulotce informacyjnej lub na opakowaniu zewnętrznym leku. Każda ulotka informacyjna musi zawierać: nazwę leku, jego skład, właściwości i działanie, wskazania i przeciwwskazania, numer atestu dopuszczający do obrotu dany lek, nazwę producenta, mogą też być umiesz­czone informacje dotyczące przeprowadzonych badań klinicznych. Musi być również umieszczona data wyprodukowania i ważności leku.

reklama_enji11

 

Zobacz też:

Leki roślinne czy leki chemiczne - co wybrać?

Mongolia - na czym polega odmienność służby zdrowia w tym kraju?

W czym objawia się skuteczność medycyny tybetańskiej?

Natura na tle współczesnej cywilizacji

Komentarze   

+1 #2 Daszka 2010-10-30 13:15
Bardzo fajnie przedstawiona historia medycyny chińskiej. Skoncentrowali się państwo rzeczywiście na najważniejszych informacjach. Szkoda, że tak mało napisaliście o Żółty Cesarzu ale rozumiem, że nie było miejsca. Tradycyjna Medycyna Chińska praktykowana była od tysięcy lat i przez ten czas wiele milionów osób zawdzięcza jej nawet życie. Teraz i obywatele Europy mają możliwość skorzystania z jej dobroczynnego działania.

polecam
Daszka
Cytować
+4 #1 Hanka z Grójca 2010-10-27 07:41
Bardzo ciekawy artykuł. Nie miałam pojęcia że historia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest tak bogata i sięga tyle tysięcy lat wstecz. To jest jednoznaczne potwierdzenie, że przez te lata była z człowiekiem i mu służyła. Długi okres stosowania pozwala ponad wszelką wątpliwość dowieść, że jest to BEZPIECZNY SYSTEM MEDYCZNY pod warunkiem używania go przez osoby odpowiednio przygotowane.

Gdyby w Polsce lekarze byli rozliczani za podtrzymywanie ludzi przy życiu to świat farmacji i leków chemiczny przestał by istnieć. Jest bowiem tak dużo skutków uczonych leków, że za mało miejsca jest na ulotce aby to wypisać.

pozdrawiam
Hanka
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

e-book download

Przyjęcia Mława i Chełm

Cennik akupunktury - zobaczCopyright © 2019 Medycyna tybetańska, akupunktura, ziołolecznictwo, medycyna chińska - lek. Enkhjargal Dovchin. Wszelkie prawa zastrzeżone.